2018-07-31

42. වටිනාකම්...

හවස වෙනකොට නිවස වෙත එන අම්මලා තාත්තලා දූ දරුවෝ කට්ටියම එකතු වෙලා ගත කරන කාලය පට්ට අඩු වෙලා තියෙන්නේ. දෙමව්පිය දූ දරු සම්බන්ධතා වැඩි කර ගෙන ජීවිතයට වටිනාකමක් දෙන්ට කවුරුවත් ලැස්ති නෑ වගේ.පවුලේ අය එකතු වෙලා විනෝදයෙන් හවස් වරුව ගත කරනවා නම් ඒකට කරන්ට පුලුවන් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා...