2018-06-27

2018-05-31

40. යුද පිටිය... සටන් බිම...යුද්ධයකට යන්ට කලින් යුද්ධ කරන තැන ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න එක හරිම වටිනවා...

මතක ඇතිනේ    අර යුද්ධය???

 කණ්ඩායමක් අරන් ගිහින් ඒ වගේම කණ්ඩායමක් එක්ක යුද්ධ කරන්ට යන විදිහ...
ඒක පටන් ගන්නේ කණ්ඩායම් දෙක එකම විදිහට පෙල ගැහුණාට පස්සේ නේ...
ඒ කණ්ඩායම් දෙක පෙල ගැහෙන තැන තමයි යුද පිටිය. එහෙමත් නැත්නම් සටන් බිම...
මෙන්න මේ සටන් බිම ගැන හරි අවබෝධයෙන් ඉන්න කෙනාට පුලුවන් ලේසියෙන් සටන දිනන්ට...

2018-04-30

39. අහිමි දේ...

නිරුදක කතරට අහිමිය දිය බිඳු...
එනමුදු කතරට අවැසිය දිය බිඳු...
ලැබුණත් කතරට වැස්සෙන් දිය බිඳු...
නොපතන් කතරට හිමි නැති දිය බිඳු...

මාත් කවිකාරියක් වෙලා ද?

2018-03-26

38. චතුරංග...


චතුරංග???
ඔව් චතුරංග තමයි...
හරි ලස්සන නමක් නේද මොනවා වුණත්...

නම ලස්සනයි තමයි...
ඒත් නමේ ලස්සන බලනවාට වඩා වැඩ තියෙනවා...