2016-02-23

10. එක් කෙනා ට වැඩ දෙකේ සම්බන්ධය පටන් ගැන්ම...

එක් කෙනා වෙච්ච කොල්ලා 2014 නොවැම්බර් මාසයේ විතර තිබුණු උපාධි උත්සවයේ මුල් දවසේ ගෙදර හිටියේ. මොකද ඒ වෙන කොට එයාලා ට නිවාඩුද කොහෙද...
එයාට යාළුවෙක් කතා කරලා කියලා (අහලා) තියෙනවා,
"අද එකට කොහොමත් යන්ට වෙන්නේ නැති එකේ හෙට එකට යන්ට පුළුවන් වෙන්ට අද ගෙදරින් යමුද???"
කියලා...
එතනින් අදහස් කරලා තියෙන්නේ උත්සවයේ මුල් දවස කොහොමත් මඟ ඇරෙන නිසා දෙවෙනි දවසට එකතු වෙන්ට යමුද කියන එක...
ඉතින් ඒ එක් කෙනාත්
 "හා"
 කියලා එදාම යාළුවා එක්ක යාපනයට ඇවිත් පස්සේ දවසේ උපාධි උත්සවයටත් ගිහිල්ලා...
ඊට පස්සේ කරන්ට තියෙන්නේ මොනවද දන්නේ නැති නිසා එහේ මෙහේ ඇවිද ඇවිද  ඉඳලා තියෙනවා... දන්නේ නෑ කියන්නේ අත්දැකීම් නෑනේ මේ සිද්ධියට. ඒකයි. පස්සේ එතනදි මුණ ගැහුණ කට්ටියක් එක්ක එකතු වෙලා සල්ලි එකතු කරන වැඩේට ගිහින් තියෙනවා...