2016-09-30

17. කයිසර් කයිස් (වෙත) ...

පොඩි වැරැද්දකට සමාජයෙන්ම කෙලවා ගත්තා නේද??? මුල මතක නැති එවුන් ඉන්න ලෝකේ (රටේ) ඔහොම තමයි ඉතින්.
ඒකයි බනින්ට ඇත්තේ.
සමහර අයට නම් මතක් වෙන්ට වත් මුල දන්නේ නැතුව ඇති.
එතකොට එයාලා බැන්නේ???
ඒ ඉතින් කුහක කම මිසක් වෙන මක්කද???
මේක ලංකාව.
මෙහෙ ගොඩාක් උන්ගේ තියෙන්නේ පුහු එව්වා.
වතුර ටැංකියක් පුරවලා දුන්නත් අන්තිමට බාල්දිය ළිඳට වැටුනොත් ඒකට බනින්ට බලා ගෙන ඉන්න එවුන් තමයි ගොඩාක් ඉන්නේ.