2018-05-31

40. යුද පිටිය... සටන් බිම...යුද්ධයකට යන්ට කලින් යුද්ධ කරන තැන ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න එක හරිම වටිනවා...

මතක ඇතිනේ    අර යුද්ධය???

 කණ්ඩායමක් අරන් ගිහින් ඒ වගේම කණ්ඩායමක් එක්ක යුද්ධ කරන්ට යන විදිහ...
ඒක පටන් ගන්නේ කණ්ඩායම් දෙක එකම විදිහට පෙල ගැහුණාට පස්සේ නේ...
ඒ කණ්ඩායම් දෙක පෙල ගැහෙන තැන තමයි යුද පිටිය. එහෙමත් නැත්නම් සටන් බිම...
මෙන්න මේ සටන් බිම ගැන හරි අවබෝධයෙන් ඉන්න කෙනාට පුලුවන් ලේසියෙන් සටන දිනන්ට...

2018-04-30

39. අහිමි දේ...

නිරුදක කතරට අහිමිය දිය බිඳු...
එනමුදු කතරට අවැසිය දිය බිඳු...
ලැබුණත් කතරට වැස්සෙන් දිය බිඳු...
නොපතන් කතරට හිමි නැති දිය බිඳු...

මාත් කවිකාරියක් වෙලා ද?

2018-03-26

38. චතුරංග...


චතුරංග???
ඔව් චතුරංග තමයි...
හරි ලස්සන නමක් නේද මොනවා වුණත්...

නම ලස්සනයි තමයි...
ඒත් නමේ ලස්සන බලනවාට වඩා වැඩ තියෙනවා...

 

2018-02-27

37. කතාන්දරයක්... පූර්විකාවක්...


දැන්  කතාන්දරයක් දානවා, ඒක හොඳටම මතක තියා ගන්ට...
මට විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ කතාව හොඳට දැන ගෙන හිටියොත් හොඳ විනෝදාංශය ක් ලැබෙයි කියලා...


ඔන්න එක රටක් තියෙනවා. මේ කියන රට හරි හතරැස්. මේ රට හරියටම දෙකට බෙදා ගෙන ඉන්නවා කණ්ඩායම් දෙකක්.

හරියට මෙන්න මේ වගේ...